Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Een schot in de roos? Schietsport in Vlaanderen

Publicatiedatum: 02/04/2019

Cijfers van het Centraal Wapenregister tonen aan dat momenteel 107.000 à 146.000 geregistreerde vuurwapens in handen zijn van de tienduizenden Vlaamse beoefenaars van de schietsport. Na de terroristische aanslagen is de interesse in schietsport sterk gestegen. Lees ook hier het rapport met bijhorend advies.