Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Een schot in de roos? Schietsport in Vlaanderen

Lees ook hier het rapport met bijhorend advies.