Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: herdenking

 • De IJzertoren als memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en vrede Rapport

  Auteur(s): Maarten Van Alstein

  Publicatiedatum: 04/07/2016

  Het belang van het IJzermonument werd door het Vlaams Parlement bevestigd bij de erkenning ervan als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede middels een decreet in 2011. In 2015 vroeg de Voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om ... lees meer

 • Vredesopbouw en conflictpreventie in het Vlaamse buitenlandbeleid Rapport

  Auteur(s): Didier Verbruggen

  Publicatiedatum: 09/09/2015

  Het Vlaams Vredesinstituut verwelkomt het initiatief van de Vlaamse overheid om haar buitenlandbeleid te verrijken met een structurele vredesdimensie. Zo kan de vaak uitgedrukte wens dat de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen ook in het heden en in ... lees meer

 • Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede Rapport

  Auteur(s): Maarten Van Alstein

  Publicatiedatum: 08/11/2011

  In 2014-2018 vond de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog plaats. De Vlaamse overheid stelde als een van de doelstellingen voor haar project voor de honderdjarige herdenking van WOI voor dat herdenkingen een vredesboodschap moeten uitdragen. Dit rapport onderzoekt hoe ... lees meer

 • Oorlogsherdenking herdacht Rapport

  Auteur(s): Francine Migneault, Isabella la O' & Maarten Van Alstein

  Publicatiedatum: 23/09/2011

  Deze nota biedt een verkennende studie van hedendaagse herdenkingspraktijken en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Daarvoor worden recente ervaringen met herdenkingen in Frankrijk en Vlaanderen onder de loep genomen, meer bepaald de 65-jarige herdenking van de landingen in Normandi├ź ... lees meer

 • Herinneringseducatie in het Vlaamse onderwijs Rapport

  Auteur(s): Geert Castryck

  Publicatiedatum: 03/09/2009

  In 2009 nam het Vlaams Parlement een decreet aan dat nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen invoert in het basis- en secundair onderwijs. Twee van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn gericht op verdraagzaamheid en inzicht in de rol ... lees meer