Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: radicalisering

  • Advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering Advies

    Publicatiedatum: 04/07/2017

    Gezien het probleem van gewelddadig jihadisme in ons land voert het Vredesinstituut onderzoek naar dit fenomeen en het antwoord hierop vanuit het beleid. Om dit doelgericht extreem geweld tegen burgers, dat nooit als legitiem kan worden beschouwd, te stoppen, moet ... lees meer

  • Advies over de aanpak van stadsrellen Advies

    Publicatiedatum: 07/01/2015

    In Vlaanderen komen, zoals elders in Europa, occasioneel gewelddadige stadsrellen voor die naast de directe schade ook een grote impact hebben op het samenleven in wijken en steden; een impact die het lokale overstijgt. Het Vredesinstituut heeft onderzoek gevoerd naar ... lees meer