Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie

Publicatiedatum: 15/11/2021

Al enkele jaren wordt een stevige daling vastgesteld van het aantal aangevraagde vergunningen voor de doorvoer van militaire goederen via Vlaanderen.  Doorvoer is het transport van militaire goederen Рal dan niet met overlading Рover het grondgebied. In 2000 ging het om 94 vergunningen, in 2019 nog maar om 4 vergunningen en ook in 2020 nam de vergunde doorvoer via Vlaanderen verder af, zo blijkt uit de meest recente analyse van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel.

Op basis van het onderzoek naar de controle op de doorvoer van militaire goederen dat in opdracht van de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement werd uitgevoerd, adviseert het Vlaams Vredesinstituut om:

(1) de complexiteit van de controle te verminderen

(2) de transparantie over doorvoercontrole te vergroten

(3) communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren

(4) het bewustzijn bij private logistieke actoren te vergroten

(5)kennis en expertise te versterken en

(6) te evolueren van een vergunningsstelsel naar een omvattend controlestelsel.

In dit advies leest u meer.

Advies bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie