Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar – Online polarisering: Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer.

Publicatiedatum: 22/04/2022

Hoe ga je als overheidsinstelling of organisatie om met gebruikers van sociale media en met debatten die online onaangenaam en soms zelfs vijandig worden? Op vraag van het Vlaams Vredesinstituut gingen onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven het gesprek aan met gebruikers van sociale media. Uit hun bevindingen werden nieuwe inzichten, concrete handvatten en tips gedistilleerd om als (communicatie-)verantwoordelijke en/of moderator om te gaan met verschillende types gebruikers.

Die resulteerden in een nieuw rapport en advies. 

Tijdens een gratis webinar op 21 april 20220 brachten Baldwin Van Gorp, Bart Vyncke(Instituut voor Mediastudies van de KULeuven) en Nils Duquet (directeur Vlaams Vredesinstitut) de inzichten uit dit rapport en het bijhorende advies samen. Karl De Rycke (Social Media Manager HLN & VTM Nieuws) en Karien Lantmeeters (Stafmedewerker Positieve Identiteitsontwikkeling & Verbondenheid, Stad Genk) gaven inzicht in hun bevindingen uit de praktijk.

Het webinar kan u hieronder integraal herbekijken.
Een selectie van de getoonde powerpoint-presentaties vindt u hier:

Presentatie Baldwin Van Gorp 

Presentatie Bart Vyncke 

Presentatie Nils Duquet

Presentatie Karien Lantmeeters