Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Fraude met vuurwapens – België in Europees perspectief

Publicatiedatum: 23/05/2022

Voor project DIVERT werden drie specifieke afwendingsmethodes van vuurwapens in Europees perspectief geanalyseerd: diefstal, niet-regularisatie en fraude. Vuurwapenfraude is een methode om vuurwapens af te wenden uit de legale sfeer door vuur-wapens of munitie onwettig te verkrijgen, te bezitten of te verhandelen door anderen te bedriegen en de ware toedracht opzettelijk te verhullen, te verzwijgen of te verdraaien.

• Vuurwapenfraude kan hoge aantallen, kwalitatieve vuurwapens doen lekken naar de illegale sfeer.
• Vuurwapenfraude kan zich op elk moment in de levenscyclus van een vuurwapen voordoen: van initiële registratie of aankoop, over verkoop of overdracht, tot vernietiging of deactivering.
• Vuurwapenfraude wordt meestal gepleegd door of met behulp van mensen met kennis en toegang.

In België doen zich vele vormen van vuurwapenfraude voor. Daarbij maken actoren meestal misbruik van beperkingen in het controlesysteem.

Bij de analyses uitgevoerd in het kader van Project DIVERT werden zeven gevallen van vuurwapenfraude in België vastgesteld die zich voordeden tussen 2004 en 2019. Daarbij werden minstens 1.239 vuurwapens afgewend uit het legale circuit. Vanwege de verborgen aard van het fenomeen en het gebrek aan exhaustieve gegevens over fraude in België, is het echter moeilijk om de exacte omvang van het probleem in België te bepalen.

Vast staat dat vuurwapenfraude in België kan plaatsvinden door onjuiste informatie te verschaffen of documenten te vervalsen. Daarbij gaat het onder andere om vervalste licenties voor sportschutters of importvergunningen, de opname van onjuiste of vervalste informatie in de vuur-wapenregisters en fraude met verklaringen van vuurwapendiefstal of met certificaten van vernietiging.

Download PDF