Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Diefstal van vuurwapens: België in Europees perspectief

Publicatiedatum: 23/05/2022

Voor project DIVERT werden drie specifieke afwendingsmethodes van vuurwapens in Europees perspectief geanalyseerd: diefstal, fraude en niet-regularisatie.

In de Europese Unie worden jaarlijks tussen 20.000 en 25.000 vuurwapendiefstallen geregistreerd.
• Vuurwapendiefstal doet zich het vaakst voor bij particulieren, waarbij de diefstal niet gericht lijkt te zijn op het stelen van het vuurwapen. In dit geval worden meestal kleine aantallen (tussen 1 en 2) vuurwapens gestolen.
• Wanneer vuurwapendiefstal zich voordoet bij commerciële actoren of in de publieke sector, zijn ze vaker vuurwapengericht en worden vaker hogere aantallen vuurwapens ontvreemd.
• Gestolen vuurwapens worden frequent aangeboden op de criminele vuurwapenmarkt en dan gebruikt in andere criminele feiten.

In België wordt een relatief hoog aantal vuurwapendiefstallen geregistreerd – in de periode 2011-2018 zo’n 620 jaarlijks – vooral bij particulieren. Een onbekend aantal hiervan zijn valse aangiftes van diefstal. Aangezien België op dit vlak één van de slechtste leerlingen van de Europese klas is en diefstallen een bron van vuurwapens kunnen worden voor criminelen en terroristen, blijft het ook in de toekomst nodig om blijvend in te zetten op bijkomende, preventieve maatregelen.

Download PDF