Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaams Vredesinstituut pleit voor ingrijpende koerswijziging in kernwapenbeleid

19/11/2021

Het proces richting verdere nucleaire ontwapening staat momenteel onder druk en de drastische
afname van het aantal kernwapens na het einde van de Koude Oorlog is gestopt . Het Vlaams
Vredesinstituut pleit daarom voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en
Vlaanderen. Op termijn moet een nieuw beleid leiden tot een ondertekening van het Verbod op
Nucleaire Wapens en in samenspraak met de VS tot de verwijdering van de kernwapens van het
Belgisch grondgebied, zo adviseert het Vredesinstituut op basis van nieuw onderzoek dat
aanstaande vrijdag aan bod komt op de jaarlijkse conferentie van het Egmont Instituut over het
Belgisch buitenlands beleid.

België is lid van de NAVO, een alliantie die nucleaire afschrikking als uitgangspunt hanteert.
Tegelijkertijd bevat het regeerakkoord van de Belgische federale regering de intentie om bij te
dragen tot nucleaire ontwapening . Ook het Vlaams Parlement stemde al herhaaldelijk resoluties om
kernwapens uit Vlaanderen te verwijderen. De volgende “Review Conference” van het Non
Proliferatieverdrag NPT, geratificeerd door België) in januari 2022 en een eerste conferentie van
verdragspartijen van het Verbod op Nucleaire Wapens ( TPNW, niet ondertekend door België) in
maart 2022 zijn unieke gelegenheden om die intenties concreet te maken.

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut: “Het Vlaams Vredesinstituut pleit voor een wereld zonder kernwapens. Een belangrijke stap in die richting is om transparant te zijn over de kernwapens op ons eigen grondgebied. Maar we moeten, samen met de VS, ook werk maken van een akkoord – bij voorkeur met andere landen met kernwapens op hun grondgebied – over de terugtrekking van tactische kernwapens uit Europa.

Bovendien blijkt uit juridische analyses dat het NPT en het TPNW compatibel zijn. Dat laat Belgi ë al
in 2022 toe om in een rol van bruggenbouwer tussen verdrags en niet verdragspartijen als
waarnemer deel te nemen aan de eerste conferentie van verdragspartijen van het TPNW en het op
termijn te ondertekenen en te ratificeren Maar ook binnen de EU en op andere internationale fora
kan België de rol van bruggenbouwer opnemen

België kan echt een verschil maken door tijdens de komende Review Conference in januari 2022 op te roepen om op te houden met het moderniseren van kernwapens. Binnen de NAVO kan België bovendien actief pleiten voor een “No-first-use”-doctrine en een vermindering van het belang van kernwapens in de gezamenlijke NAVO-strategie. Beide zaken zijn verzoenbaar met het recht op zelfverdediging,” aldus Nils Duquet.

Parallel roept het Vlaams Vredesinstituut het Vlaams Parlement op om met een nieuwe resolutie in
lijn met de vorige, deze Belgi sche koerswijziging aan te moedigen . Vlaanderen kan bovendien haar
economische bevoegdheden gebruiken om ethische standaarden te verzekeren inzake nucleaire
ontwapening en non proliferatie . Tenslot te kan het via het onderwijs of via lokale initiatieven van
steden en gemeenten , actiever werken aan een betere bewustwording van de problematiek