Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar – Wat kunnen we verwachten van het Verdrag voor Verbod op Nucleaire Wapens?

Datum
20/06/2022
20:00 - 21:00

Op de vooravond van de internationale MSP-conferentie in Wenen gaat Pax Christi in een webinar onder meer op zoek naar welke rol België kan spelen en hoe het TPNW-verdrag impact zal hebben op het nucleaire beleid in België, Europa en internationaal?

Tijdens dit webinar zal onze onderzoeker Diederik Cops toelichten waarom het Vlaams Vredesinstituut in een advies in december 2021 pleitte voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en Vlaanderen en waarom een nieuw beleid op termijn moet leiden tot een ondertekening van het Verdrag voor Verbod op Nucleaire Wapens en – in samenspraak met de VS –tot de verwijdering van de kernwapens van het Belgisch grondgebied.

Meer lezen en inschrijven voor dit webinar kan hier. 

Over Internationale nucleaire ontwapening en beleidsopties voor België en Vlaanderen  leest u overigens nog meer in dit rapport.