Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies inzake het beperken van de veiligheidsrisico’s verbonden aan de schietsport in Vlaanderen

Publicatiedatum: 08/11/2018

In November 2017 bestond het sportschuttersdecreet tien jaar. Naar aanleiding hiervan vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om een evaluatie van dit decreet uit te voeren. Na analyse van de regulerende stelsels voor schietsport, adviseert het Vredesinstituut om verschillende elementen in het Vlaams Sportschuttersdecreet aan te passen om zo bestaande veiligheidsrisico’s te beperken en misbruik van het systeem te voorkomen. Verder raadt het Vredesinstituut aan om een gezamenlijke zelfreguleringsnota te ontwikkelen voor de gemachtigde schietsportfederaties, te investeren in de goede werking van de betrokken overheidsadministraties en de stelsels van het sportief en recreatief schieten zoveel mogelijk te harmoniseren.

Lees ook het rapport.

Download dit bestand