Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies inzake het beperken van de veiligheidsrisico’s verbonden aan de schietsport in Vlaanderen

Publicatiedatum: 08/11/2018

In November 2017 bestond het sportschuttersdecreet tien jaar. Naar aanleiding hiervan vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om een evaluatie van dit decreet uit te voeren.

Het resultaat van deze evaluatie leest u in dit  rapport.

Na analyse van de regulerende stelsels voor schietsport, adviseert het Vredesinstituut een hele reeks aanpassingen, zowel op federaal niveau (via de Wapenwet) als op Vlaams niveau (via het Sportschuttersdecreet). Het is ook essentieel dat de bevoegdheidsverdeling voor het recreatief schieten uitgeklaard wordt. Verder raadt het Vredesinstituut aan om een gezamenlijke zelfreguleringsnota te ontwikkelen voor de gemachtigde schietsportfederaties, te investeren in de goede werking van de betrokken overheidsadministraties en de stelsels van het sportief en recreatief schieten zoveel mogelijk te harmoniseren.

Via onderstaande button kan u het integrale advies downloaden.

 

Integraal advies - Veiligheidsrisico's- schietsport