Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Een schot in de roos? Uitdagingen inzake de regulering van de schietsport in Vlaanderen

Publicatiedatum: 08/11/2018

Cijfers van het Centraal Wapenregister tonen aan dat momenteel 107.000 à 146.000 geregistreerde vuurwapens in handen zijn van de tienduizenden Vlaamse beoefenaars van de schietsport. Na de terroristische aanslagen is de interesse in schietsport sterk gestegen. Op vraag van de Voorzitter van het Vlaams Parlement heeft het Vlaams Vredesinstituut de regulering van de schietsport geëvalueerd. Het Vredesinstituut concludeert dat de regulerende stelsels voor de schietsport in het licht van bestaande veiligheidsrisico’s best aangepast worden.

Lees ook hier het advies.


Locatie: Brussel

Download dit bestand