Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2020

Publicatiedatum: 29/10/2021

Deze analyse geeft een overzicht van de belangrijkste tendensen in de handel in militair materieel vanuit, naar en door Vlaanderen in 2020.

Enkele opvallende vaststellingen:

* De vergunde wapenhandel vanuit Vlaanderen bedroeg 42,2 miljoen euro, opvallend minder
dan de voorbije jaren.
* Speciaal militair oefenmaterieel en militaire elektronica waren de belangrijkste
Vlaamse handelsproducten.
* Het effectieve gebruik van algemene vergunningen bedroeg 14,9 miljoen euro. Globale vergunningen
zijn gebruikt ter waarde van 2,6 miljoen euro. Beide vergunningen werden vooral
gebruikt voor de overbrenging van onderdelen van gevechtsvliegtuigen en voertuigonderdelen.
* Met 3 vergunningen blijft de vergunde doorvoer via Vlaanderen verder afnemen.
* In 80% van de vergunde overbrengingen en uitvoer was de effectieve eindgebruiker van de
uitgevoerde militaire goederen gekend.

Download PDF