Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2012

Publicatiedatum: 25/06/2013

Dit rapport analyseert de vergunningen die werden uitgereikt en geweigerd voor de definitieve transacties zoals opgenomen in de maandelijkse verslagen van de Vlaamse overheid in 2012.  Deze analyse geeft een beter zicht op de aard en de (eind)bestemming van de vergunde wapenhandel en de betekenis ervan. Het rapport zoomt  in op enkele sleutelelementen: het internationaal regulerend kader, de Vlaamse wetgeving en de rapportage van de Vlaamse regering aan het parlement.


Locatie: Brussel

Download dit bestand