Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Over positieve en negatieve vrede

Publicatiedatum: 08/03/2010

Dit rapport geeft een inzicht in wat het concept vredesopvoeding inhoudt, en welke invullingen, karakteristieken en indelingen zoal aan vredesopvoeding worden gegeven. Daarnaast wordt dit concept gebruikt om het bestaande aanbod aan vredeseducatieve initiatieven in Vlaanderen in kaart te brengen. Dit rapport haakt bovendien in op de eerdere studie Over kleine en grote vrede: Vredesopvoeding in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand