Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Over kleine en grote vrede: Vredesopvoeding in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen

Publicatiedatum: 03/12/2008

Dit rapport schetst een beeld van hoeveel en hoe in Vlaamse scholen door middel van projecten aan vredesopvoeding wordt gewerkt. Dit via een grootschalige bevraging en diepteinterviews met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Voor het eerst is daarmee een aanzet gegeven tot het systematisch in kaart brengen van vredesopvoedingsprojecten in het onderwijs.


Locatie: Brussel

Download dit bestand