Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De invoer van vuurwapens en munitie in Vlaanderen. Evoluties, verklaringen en uitdagingen voor controle

Publicatiedatum: 05/05/2020

Al verschillende jaren blijkt de vergunde invoer van vuurwapens en munitie in Vlaanderen toe te nemen. Tussen 2013 en 2018 verdubbelde de vergunde invoer van vuurwapens bijna van 5,5 miljoen euro (2013) tot 10,3 miljoen euro in 2018. Ook de invoer van munitie nam de voorbije jaren sterk toe. In dit onderzoeksrapport gaat het Vredesinstituut in eerste instantie op zoek naar mogelijke verklaringen voor die evolutie. Hiervoor zijn verschillende andere bestaande databanken geanalyseerd met als doel een zo omvattend mogelijk beeld te krijgen op de evoluties in de aard en omvang van de vuurwapeninvoer en de aanwezigheid van vuurwapens in Vlaanderen. Daarnaast bespreekt dit onderzoeksrapport, op basis van een hele reeks interviews met sleutelactoren, de uitdagingen in de bestaande controle op de handel in vuurwapens en munitie in Vlaanderen en de invloed van de vermelde evoluties op dit controlesysteem.

Op basis van dit rapport werd ook een advies aan het Vlaams Parlement geformuleerd. Lees het advies


Locatie: Brussel

Download dit bestand