Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaams Vredesinstituut pleit voor omwenteling in Vlaams buitenlands beleid

02/05/2023

Het Vlaams Vredesinstituut wil dat Vlaanderen slapende bevoegdheden wakker maakt om zijn buitenlands beleid in de toekomst nadrukkelijk op vrede te richten. In een advies gebaseerd op een nieuw rapport, met ook input van Vlaamse beleidsmakers, vakbonden, industrie, en vredesbeweging, reikt het daarvoor concrete pistes aan.  Bestaande en nieuwe beleidslijnen rond bijvoorbeeld erfgoed, onderwijs, gendergelijkheid, economie, werk en landbouw moeten mee de motor worden van een nieuw vredegericht buitenlandbeleid. Het Vredesinstituut verwacht ook van de volgende Vlaamse regering dat ze jaarlijks rapporteert over hoe genomen beleidskeuzes bijdragen aan een langetermijnvisie op vrede.

Op dinsdag 2 mei licht het Vlaams Vredesinstituut aan de commissie Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement toe welke concrete kansen Vlaanderen kan grijpen om impact te hebben op de grondoorzaken van het huidige klimaat van oorlog en onveiligheid. 2024 kondigt zich aan als een sleuteljaar voor het Vlaams buitenlands beleid. Vlaanderen zal als deelstaat van België mee het voorzitterschap van de Europese Raad opnemen. In datzelfde jaar zullen ook verkiezingen plaatsvinden en zal een nieuwe regering beleidsnota’s over buitenlands beleid uitwerken.

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut:Als open regio moet Vlaanderen zich bewust zijn van zijn enorme kwetsbaarheid in de huidige, turbulente tijden. Vlaanderen besteedt terecht veel aandacht aan internationaal, economisch beleid.  Maar is Vlaanderen ook klaar voor moeilijke gesprekken over vrede en veiligheid met bijvoorbeeld China? Zeker nu er oorlog woedt in Europa, is extra aandacht voor vrede in het buitenlandbeleid cruciaal.  Jaarlijks wordt er in het Parlement al gerapporteerd over de Vlaamse wapenhandel. Daar moet de volgende Vlaamse Regering een ambitieus Jaarverslag Vrede naast durven plaatsen.”

Met het nieuwe rapport levert het Vlaams Vredesinstituut een concreet plan af om in de volgende bestuursperiode een buitenlandbeleid vorm te geven waarin vrede, samen met mensenrechten en veiligheid, richtinggevend wordt.  Daarvoor koppelt het nieuwe inzichten – onder meer van Vlaamse beleidsmakers, vakbonden, industrie, academici en vredesbeweging – met veelbelovende praktijken van een aantal landen en regio’s met een sterke vredestraditie. Op basis hiervan adviseert het Vlaams Vredesinstituut onder meer om bevoegdheden zoals onderwijs en wetenschap, erfgoed en cultuur, handel, werk, economie en sociale economie, ontwikkelingssamenwerking, sociaal overleg, milieu en klimaat, landbouw en voedsel, welzijn en zorg veel actiever in te zetten als bouwstenen om internationaal aan vrede te werken.  

De komende periode worden op internationaal niveau beslissingen genomen die vele generaties door zullen werken. We moeten dan ook absoluut actief blijven bijdragen aan de werkzaamheden van multilaterale organisaties, zowel op ministerieel, diplomatiek als expertniveau. Dat blijkt soms heel moeilijk. Daarom mogen we zeker niet aarzelen om de expertise in het Vlaamse middenveld en bij Vlaamse kennisinstellingen in te schakelen in een vernieuwd buitenlandbeleid,” aldus Nils Duquet.