Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaanderen en vrede in het buitenlands beleid

Publicatiedatum: 02/05/2023

Het Vlaams Vredesinstituut wil dat Vlaanderen slapende bevoegdheden wakker maakt om zijn buitenlands beleid in de toekomst nadrukkelijk op vrede te richten. In een advies gebaseerd op een nieuw rapport, met ook input van Vlaamse beleidsmakers, vakbonden, industrie, en vredesbeweging, reikt het daarvoor concrete pistes aan. Bestaande en nieuwe beleidslijnen rond bijvoorbeeld erfgoed, onderwijs, gendergelijkheid, economie, werk en landbouw moeten mee de motor worden van een nieuw vredegericht buitenlandbeleid. Het Vredesinstituut verwacht ook van de volgende Vlaamse regering dat ze jaarlijks rapporteert over hoe genomen beleidskeuzes bijdragen aan een langetermijnvisie op vrede.

Lees hier het volledige advies en het bijhorende rapport en persbericht.

Download dit bestand