Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nieuwe “edubox” voor leerkrachten helpt bij discussies en meningsverschillen.

19/04/2021

De zwartepietendiscussie, hoge lonen en lage belastingen voor voetballers, vlees eten.  De mogelijke onderwerpen voor hoogoplopende discussies en straffe meningen zijn talrijk. Soms lijken er maar twee kampen te bestaan: je bent voor óf tegen. Met de tiende EDUbox wil de VRT leerkrachten een gereedschapskoffer aanbieden om samen met hun leerlingen te leren discussiëren, meningsverschillen te verwoorden en om te gaan met wij-zij-denken.

Het Vlaams Vredesinstituut, meer bepaald onze onderzoeker Maarten Van Alstein,  zette – samen met  het Hannah Arendt Instituut, Mediawijs en vzw Tumult – zijn schouders mee onder het initiatief.  Voor leerkrachten is het immers niet altijd evident om gevoelige thema’s in de les te bespreken, precies omdat er veel verschillende meningen heersen in hun klassen. De ‘EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen’ geeft leerkrachten handige tools om aan de slag te gaan met een aantal thema’s. De conclusie? Je hoeft het niet over alles met elkaar eens te zijn om samen te kunnen leven, leren en werken.

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut: “Dit is een goede oefening waar idealiter vroeg mee gestart wordt. Zo hebben jongeren ook op latere leeftijd en buiten de klasmuren de nodige bagage om geweldloos met elkaar samen te leven.”

In de klas of online

De ‘EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen’ is specifiek gemaakt op maat van leerlingen van het secundair onderwijs. Als leerkracht kan je dit educatief pakket op twee manieren gebruiken. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een fysieke box, een PDF of digitale fiches op een interactieve website. Die fiches zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal. Leerlingen kunnen de EDUbox ook individueel doorlopen via de interactieve videoles, ideaal lesmateriaal in tijden van afstandsonderwijs. De PDF en interactieve website zijn vanaf 21 april ook in het Frans beschikbaar.

De lespakketten starten met een introductie over polarisatie en sociale identiteit. Daarna volgen een klein stukje theorie en verschillende opdrachten. Zo krijgen leerlingen stap voor stap meer grip op het wij-zij-denken.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met verschillende experten. Op maat van de leerlingen leggen Marjan Verplancke (Hannah Arendt Instituut) en Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) uit hoe jouw sociale identiteit bepaalt hoe je naar je eigen groep én naar andere groepen kijkt. Ook VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe en sidekick Awa Ndiaye tekenen present. Zij gidsen de leerlingen door de interactieve lessen. VRT NWS-journalist Inge Vrancken is host van het discussieformat Samen door één deur, waarin ook jongeren aan het woord komen. Heeft de lgbtqia+-gemeenschap voldoende rechten? En kan een computer je leerkracht vervangen? VRT NWS-journalist Thomas De Graeve confronteert de leerlingen met enkele actuele stellingen.

Meer weten over deze EDUbox?
Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en hoe je hem kan gebruiken.