Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Commissie Buitenlands Beleid wil onderzoek naar doorvoer van wapens.

20/01/2021

Het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid.

Dat bleek al uit ons advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2019.  In navolging ervan stelde de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement de vraag aan het Vlaams Vredesinstituut om een onderzoek te voeren naar de oorzaken van de sterke daling van het aantal doorvoervergunningen een advies uit te brengen over de optimalisering van de controleketen inzake militair materieel.

Het Vlaams Vredesinstituut zal onderzoeken of er in de buurlanden of in Wallonië een soortgelijke tendens waar te nemen is en wat de mogelijke verklaringen voor de vastgestelde daling zijn.

Naast een verklaring zal het Vlaams Vredesinstituut onderzoeken hoe de controleketen verbeterd kan worden. Daartoe zal het een vergelijkend onderzoek opzetten naar goede praktijken in landen met havens.  Het Vlaams Vredesinstituut zal hiervoor de controleketen in Denemarken, Nederland en Duitsland (voor de noordelijke routes) en Frankrijk en Spanje (voor de zuidelijke) analyseren. Bijkomend zal ook nagegaan worden welke richting het Verenigd Koninkrijk na de Brexit inslaat.