Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2019

Het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut bepaalt dat het instituut een advies uitbrengt bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse Regering over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

In dit advies bij het jaarlijks verslag Vlaams buitenlandse wapenhandel 2019 focust het Vredesinstituut op het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen.  Dat aantal nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid.

Download dit bestand