Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vuurwapens: handel, bezit en gebruik (lezing)

Vuurwapens laten weinig mensen onberoerd. Door criminaliteit, incidenten en gewapend geweld is vuurwapenbezit omstreden. Anderzijds betekenen vuurwapens voor veel mensen ook een hobby, een waardevol object of een vorm van bescherming. Toch bestaat er weinig materiaal in de publieke ruimte dat een objectief beeld geeft van de plaats van vuurwapens in onze samenleving. Het boek ‘Vuurwapens: handel, bezit en gebruik’ wil deze leemte vullen. Tijdens de lancering zetten Nils Duquet en Maarten Van Alstein de voornaamste bevindingen van hun onderzoek uiteen.

Locatie: Brussel

Datum: 15/03/2011

Download dit bestand