Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vuurwapens: handel, bezit en gebruik

Publicatiedatum: 15/03/2011

Met ‘Vuurwapens: handel, bezit en gebruik’ schreven Nils Duquet en Maarten Van Alstein een boek dat voor het eerst in België alle activiteiten met vuurwapens omvattend in kaart brengt, de wapenwet evalueert, het maatschappelijk draagvlak onderzoekt, en de relatie met mortaliteit verkent.


Lees hier een hoofdstuk:

Inhoudstafel
Voorwoord
hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Kroniek van een gecontesteerde nieuwe wapenwet
Hoofdstuk 3 Krachtlijnen van het Belgische controleregime
Hoofdstuk 4 Wapenbezit in België
Hoofdstuk 5 Economische activiteiten met vuurwapens
Hoofdstuk 6 Individuele activiteiten met vuurwapens
Hoofdstuk 7 Mortaliteit door vuurwapens
Hoofdstuk 8 Illegale vuurwapens- bezit, gebruik en handel
Hoofdstuk 9 De wapenwet geëvalueerd
Hoofdstuk 10 Besluiten
kleurenkatern
noten