Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lone actor radicalisering – Fenomeen beter begrepen, samenleving beter beschermd?

Annelies Pauwels leverde een bijdrage over wapengebruik bij lone actors (ENG) aan het “Handbook for terrorism prevention and preparedness” van het ICCT (het International Centre for Counter-terrorism – Den Haag). Deze bijdrage lees je hier. Voor het Radicalisation Awareness-netwerk van de Europese Commissie (RAN-Europe) schreef ze in juli 2021 ook een bijdrage over lone actors als uitdaging voor het P/CVE-beleid. Dat rapport lees je hier. Over onze evaluatie van het Vlaams actieplan ter bestrijding van gewelddadige radicalisering en polarisering lees je hier alles.

Presentaties – webinar – 10 mei 2021

Locatie: Webinar

Datum: 10/05/2021