Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Online polarisering: Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer (Webinar)

Online polarisering: Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer (Webinar)

Datum
21/04/2022
11:00 - 12:15

Volg jij de sociale media op voor een overheidsinstelling, belangenorganisatie, mediakanaal, stad of gemeente of politieke partij?  Ben je op zoek naar concrete handvatten om polariserende discussies op jouw fora constructiever te maken?

Schrijf dan hier gratis in voor onderstaand webinar of lees het bijhorende rapport of advies.

PROGRAMMA

Hoe ga je als overheidsinstelling of organisatie om met gebruikers van sociale media en met debatten die online onaangenaam en soms zelfs vijandig worden?

Sociale media bieden immers kansen op een rijker democratische debat.  Maar tegelijkertijd houden ze risico’s in want posts en debatten op sociale media leiden regelmatig tot bitse conflicten en schadelijke polarisering.

Op vraag van het Vlaams Vredesinstituut gingen onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven het gesprek aan met gebruikers van sociale media.

Uit hun bevindingen werden nieuwe inzichten, concrete handvatten en tips gedistilleerd om als (communicatie-)verantwoordelijke en/of moderator om te gaan met verschillende types gebruikers.

Door hun interventies af te stemmen op verschillende types gebruikers (zoals disputanten, hartluchters, meelezers en trollen)  kunnen moderatoren en communicatiemedewerkers op een doortastende manier schadelijke polarisatie aanpakken en de-escaleren. Zo krijgt de dialoog alle kansen.

Tijdens een gratis webinar op 21 april brengen we de inzichten uit dit rapport samen.

SPREKERS

11.00 Inleiding – Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut
11.05 De typologie van gebruikers in online discussies – Baldwin Van Gorp, Instituut voor Mediastudies van de KULeuven
11.15 Aanjagers en motieven van schadelijke online polarisering – Bart Vyncke, Instituut voor Mediastudies van de KULeuven
11.30 Tussentijdse vragenronde
11.35 Het beleid rond online radicalisering: stappen vooruit – Nils Duquet, Vlaams Vredesinstituut
11.45 Ervaringen uit de praktijk: goede praktijken bij media – Karl De Rycke, Social Media Manager HLN & VTM Nieuws
11.55 Ervaringen uit de praktijk: het groeiproces bij een publieke organisatie- Karien Lantmeeters, Stafmedewerker Positieve Identiteitsontwikkeling & Verbondenheid, Stad Genk
12.05 Afsluitende vragenronde
12.30 Einde

PRAKTISCH

• Donderdag 21 april.
• Start: 11u00 – Duur: +/- 75 min.
Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.
• Webinar via Zoom, vooraf inschrijven is gratis maar wel verplicht en kan via deze link.