Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar (Hannah Arendt Instituut): Affectieve polarisatie op een structurele manier aanpakken

Datum
07/06/2022
13:00 - 14:15

Lokale besturen staan zowel offline als online in relatie met de burger. Sociale media maken het laagdrempeliger om te participeren en mee in de arena te treden van feiten, frames en ficties die onze samenleving vorm geven.

In deze webinar in het kader van het PolarProf-project van het Hannah Arendt Instituut wordt dieper ingegaan op de types van gebruikers van die sociale media, de mechanismen die affectieve polarisatie kunnen voeden en welke praktische communicatiestrategieën je daar tegenover kan plaatsen.

Sprekers zijn (onder meer) Baldwin Van Gorp (KULeuven)  en onze onderzoeker Maarten van Alstein.  Zij zullen ook recent onderzoek en advies, onder andere van het Vlaams Vredesinstituut, toelichten.

Moderator is Fri De Keyser van het Agentschap Integratie en Inburgering, dat recentelijk de online leermodule Reconnect lanceerde

Meer lezen en inschrijven kan hier.