Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vergadering Wij- Zijnetwerk, brainstormsessie

Datum
13/09/2022
10:00 - 14:15

Locatie
Vlaams Parlement

Op vraag van het Vlaams Vredesinstituut gingen onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies van de KULeuven het gesprek aan met socialemediagebruikers. Uit hun bevindingen werden nieuwe inzichten, concrete handvatten en tips gedistilleerd om verantwoordelijk om te gaan met verschillende types gebruikers.  Ze schreven er het rapport Online polarisering: Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer over.
Het Hannah Arendt Instituut ontwikkelde op vraag van AgII een leermodule over omgaan met online polarisering. En taaltechnologiebedrijf Textgain volgt trends inzake online polarisering en haatspraak op de voet op.

Op 13 september 2022 zullen deze projecten als startpunt dienen voor een brainstormsessie in het Vlaams Parlement.

De leden van het Wij-Zij-netwerk zullen tijdens deze sessie, samen met enkele experts en parlementsleden, uitgenodigd worden om hun inzichten over online polarisering te delen,  om kritisch te reflecteren over de vaststellingen van het onderzoek en deze vanuit de eigen expertise aan te vullen.  Het is ook expliciet de bedoeling om tijdens de bijeenkomst na te denken hoe de gepresenteerde bevindingen aansluiting kunnen vinden bij andere initiatieven die – binnen en buiten het Wij-Zij-netwerk – rond online polarisering genomen werden en (zullen) genomen worden.