Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Politeia studiedag: Update van de wapenwetgeving

Datum
09/12/2022
13:30 - 14:10

Op 9 december geeft Nils Duquet een lezing over vuurwapengeweld in België op de Politeia studiedag over de wapenwetgeving. Hij zal in deze lezing de bevindingen van het recente onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut over de omvang en aard van dit geweld in België toelichten en dieper ingaan op de relatie van dit geweld met illegale wapenhandel en wapenwetgeving.

Voor meer informatie over dit evenement en inschrijving, klik hier.