Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vuurwapengeweld in België – Op zoek naar een completer beeld

Publicatiedatum: 08/06/2022

België  is – ondanks een daling sinds 2006 van het aantal vuurwapendoden – allesbehalve immuun is voor vuurwapengeweld. Vooral niet-dodelijk vuurwapengeweld blijft in België sterk ondergerapporteerd. Uit navraag bij gespecialiseerde politiediensten blijkt dat ook steeds meer criminelen, in het bijzonder in het drugsmilieu, meer toegang hebben tot vuurwapens en er niet voor terugdeinzen om met vuurwapens te dreigen of te verwonden. De capaciteit om deze of nieuwe vormen van vuurwapengeweld op te volgen hinkt echter achterop. Met een nieuw rapport en advies brengt het Vlaams Vredesinstituut belangrijke blinde vlekken en aandachtspunten voor België in beeld.

Tijdens een seminarie op 8 juni 2022 gingen we dieper in op de problematiek. Hieronder vindt u een een selectie van downloadbare presentaties.

*Vuurwapengeweld in België: voorstelling onderzoeksresultaten
(Dennis Vanden Auweele, onderzoeker Vlaams Vredesinstituut)
Download de presentatie hier.

*De gerechtelijke aanpak van vuurwapengeweld in België
(Marianne Cappelle, federale magistraat)

*Europese initiatieven ter preventie van vuurwapengeweld
(Febe Liagre, Directoraat-Generaal Migratie en Binnenlandse Zaken, Europese Commissie)
Download de presentatie hier.
Het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel vindt u hier. 

*Stappen vooruit: het advies van het Vlaams Vredesinstituut
(Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut)
Download de presentatie hier.


Locatie: Brussel

Download dit bestand