Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Project REthink: 3 vragen aan Maarten Van Alstein.

Van 2 tot 4 maart ging online de slotconferentie van het RETHINK-netwerk door. In het RETHINK-project (Remembrance Education for THINKing critically) slaan enkele Europese musea en educatieve organisaties de handen in elkaar om goede praktijken in het veld van herinneringseducatie breder te verspreiden. Vanuit Vlaanderen is Kazerne Dossin betrokken.

Tijdens de slotconferentie werden de resultaten van het project publiek gemaakt. Tijdens voordrachten en debatten werd ook nagedacht over de betekenis van herinneringseducatie en hoe concrete projecten vorm kunnen krijgen. Onderzoeker Maarten Van Alstein gaf een lezing met als titel Learning from the Violent Past: From Theory to Practice.

We stelden hem 3 vragen.

Wat waren de krachtlijnen van je betoog?

In mijn presentatie wilde ik enkele theoretische bespiegelingen over leren uit het gewelddadige verleden concreet maken voor de klaspraktijk. Zo sprak ik over de verschillen tussen geschiedenisonderwijs en herinneringseducatie. Ik ging ook dieper in op hoe gewelddadige episodes uit het verleden op heel uiteenlopende manieren ervaren kunnen worden in (super)diverse klasgroepen.

Hoe past dit binnen de onderzoekslijnen van het Vredesinstituut?

Het Vredesinstituut besteedt al meer dan tien jaar aandacht aan vredesgeoriënteerde oorlogsherdenkingen en herinneringseducatie. Na onderzoek over de eeuwherdenking van WOI maakten we samen met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en Kazerne Dossin in 2017 bijvoorbeeld het boek Vroeger gaat niet over. Met dat boek willen we leerkrachten inspiratie bieden om goed onderbouwde herinneringseducatieve projecten op te zetten.

Plant het Vredesinstituut in de toekomst nog meer onderzoek naar dit thema?

Dat is zeker de bedoeling. Hoe kunnen leerlingen leren uit het gewelddadige verleden? Hoe verhouden geschiedenis, herinnering en vredeseducatie zich tot elkaar? Hoe gaan we om met moeilijke of controversiële episodes uit de geschiedenis? Die vragen blijven actueel. Daarom plant het Vredesinstituut om Vlaamse leerkrachten en erfgoedinstellingen te blijven ondersteunen met praktijkrelevant onderzoek naar herinnerings- en vredeseducatie.