Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vredeseducatie

Vredeseducatie.be wordt nu klascement.be