Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Rondetafelgesprek Dual-Use (op uitnodiging)


• Op 8 februari 2024 houdt het Vlaams Vredesinstituut van 13u-15u een rondetafelgesprek in het Vlaams Parlement in opvolging van de serie focusgroepen die het Vlaams Vredesinstituut in oktober 2023 hield rond het thema dual-use.
• Tijdens het gesprek zullen vertegenwoordigers van de verschillende groepen belanghebbenden (bedrijven, overheid, maatschappelijk middenveld en overheid) ideeën uitwisselen.
• Daarbij zal verder gebouwd worden op de thema’s die tijdens de focusgroepen aan bod kwamen.

Het is nadrukkelijk de bedoeling van het Vlaams Vredesinstituut om aanwezigen tijdens het panelgesprek de mogelijkheid te geven om vanuit hun expertise mondeling te reageren met bijkomende info, bedenkingen en vragen.

Schrijf hieronder in