Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2015

Publicatiedatum: 05/07/2016

Ook in 2015 was buitenlandse wapenhandel een hot topic, zeker gezien de geopolitieke context met onder meer de onstabiele situatie in het Midden-Oosten en op het Arabische schiereiland, en gezien het feit dat wereldwijd de handel in militair materieel, na de enorme terugval bij het einde van de Koude Oorlog, opnieuw aan een gestage opmars bezig is. Sinds 2004 is de waarde van de wereldwijde transfers van militair materieel jaar na jaar gestegen.

Uit de analyses van de afgeleverde (en geweigerde) vergunningen voor de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van militaire en defensiegerelateerde goederen en civiele vuurwapens door de Vlaamse regering, leidden de onderzoekers de volgende algemene vaststellingen af:


Locatie: Brussel

Download dit bestand