Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen

Publicatiedatum: 07/07/2010

Deze achtergrondnota biedt een overzicht van aandachtspunten ter toetsing van een Vlaams decreet over buitenlandse handel in militaire goederen. De doelstelling van de nota is om de juridische randvoorwaarden en de beleidsmarge van de Vlaamse decreetgever te schetsen. De nota pretendeert niet een volledig overzicht te geven van alle te reguleren aspecten op Vlaams niveau, maar tracht op basis van voorgaand onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut, bestaande analyses en parlementaire stukken – inclusief de adviezen van de Raad van State – belangrijke aandachtspunten toe te lichten


Locatie: Brussel

Download dit bestand