Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen

Publicatiedatum: 07/07/2010


Locatie: Brussel

Download dit bestand