Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Sustainable EU-funding of European defence cooperation? Accountable and transparent coordination of arms export policies needed

Publicatiedatum: 03/12/2019

Deze nota bespreekt de extra-Europese consequenties van het Europees Defensie Fonds, waarmee de Europese Commissie vanaf 2021 jaarlijks ongeveer 1.5 miljard euro voorzien voor de financiering van Europese militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe militaire producten en technologie├źn.

Omdat de ontwikkelde producten op termijn ook verkocht zullen worden aan niet-Europese landen is het belangrijk dat goede afspraken inzake deze wapenexport gemaakt worden tussen de deelnemende landen. Op basis van vroegere en huidige afspraken inzake wapenexport in Europese wapenprogramma’s en op basis van evoluties in de maatschappelijke en parlementaire debatten over wapenexport en defensie, identificeert deze nota twee belangrijke lessen: (1) zorg dat Europese wapenprogramma’s de mogelijkheid bieden aan elk participerend land om betrokken te worden bij beslissingen inzake wapenexport; en (2) zorg voor voldoende ruimte voor parlementaire betrokkenheid en interparlementaire samenwerking.


Download dit bestand