Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Sportschieten met vuurwapens: analyse van draagvlak, juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen

Publicatiedatum: 15/11/2012

In dit rapport gaan we specifiek in op het gebruik van vuurwapens voor het sportschieten in Vlaanderen. Ten eerste analyseren we het juridisch kader. We zetten uiteen onder welke voorwaarden sportschutters vuurwapens kunnen kopen en bezitten, en aan welke regels ze zich moeten houden bij het gebruiken van hun wapens. We gaan ook in op de regelgeving over het schieten met vuurwapens in het kader van historische en folkloristische activiteiten. Ten tweede brengen we de praktijk van het sportschieten in Vlaanderen in kaart. We geven onder meer cijfergegevens over de aantallen schietclubs en sportschutters, en de evoluties in deze aantallen. Ten derde analyseren we een aantal aandachtspunten met betrekking tot de bestaande regelgeving. Lees het rapport hier.


Locatie: Brussel

Download dit bestand