Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Reviewing the EU Common Position on arms exports: whither EU arms transfer controls

Publicatiedatum: 03/12/2019

Deze policy brief bespreekt het recente review proces van het Europees Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport en analyseert de effectieve vooruitgang in de convergentie van het wapenexportbeleid van de Europese lidstaten.

Op basis van deze analyse stelt deze nota dat enkele recente ontwikkelingen op Europees niveau, zoals het Europees Defensie Fonds, het bestaande kader van intergouvernementele samenwerking binnen de Europese Raad en de COARM-werkgroep, onder druk zet. Zowel een terugkeer naar een nationale focus in het wapenexportbeleid als een supranationalisering van dit beleidsdomein zijn mogelijke consequenties. COARM en de Europese Raad dienen daarom effectief werk te maken van een werkelijke convergentie van het wapenexportbeleid van de lidstaten om te vermijden dat de rol van deze werkgroep op termijn beperkt wordt tot een loutere informatie-uitwisseling en het uiteindelijke doel van een convergent en restrictiever wapenexportbeleid verloren gaat.


Download dit bestand