Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jagen met vuurwapens in Vlaanderen: draagvlak, regelgeving, feiten & cijfers

Publicatiedatum: 22/11/2012

In 2010 en 2011 voerde het Vlaams Vredesinstituut een onderzoek uit naar de handel, het bezit en het gebruik van vuurwapens in België. De jacht was een van de thema’s die aan bod kwamen. In dit rapport gaan we specifiek in op het gebruik van vuurwapens voor de jacht in Vlaanderen. Ten eerste analyseren we het huidige juridisch kader. We zetten uiteen onder welke voorwaarden jagers vuurwapens kunnen kopen en bezitten, en aan welke regels ze zich moeten houden bij het gebruiken en vervoeren van hun wapens. Ten tweede brengen we enkele feiten en cijfers in kaart. We gaan na hoe de jacht in Vlaanderen georganiseerd is, hoeveel jagers er zijn in Vlaanderen en hoeveel wapens ze bezitten. Om een vergelijkend perspectief mogelijk te maken, worden ook de Waalse cijfers gegeven. Verder werpen we een blik op het socio-economische profiel van de Vlaamse jagers. We beginnen dit rapport echter door na te gaan wat het draagvlak bij de bevolking is voor het gebruik van vuurwapens voor de jacht


Locatie: Brussel

Download dit bestand