Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De impact van wapenwetgeving op mortaliteit in België

Publicatiedatum: 03/03/2015

Een belangrijke doelstelling van de controle op wapenbezit en –gebruik in de samenleving is het trachten te vermijden van doden door vuurwapens. In de discussie over een al dan niet strenge wapenwet is het effect op het aantal moorden en zelfmoorden dan ook een belangrijk vraagstuk. In 2006 werd in België een nieuwe, strenge wapenwet ingevoerd. Bovendien werden in 2006-2007 de voorwaarden voor het naar huis meenemen van dienstwapens door politieagenten gevoelig verstrengd. Een aantal jaar verder zijn, maakte het Vredesinstituut de balans op van het effect van de verstrenging van de wapenwetgeving op de moorden en zelfmoorden met vuurwapens. Klik hier voor een Nederlandse factsheet met de belangrijkste feiten en cijfers uit dit Engelstalig rapport.


Locatie: Brussel

Download dit bestand