Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Gewapend om te doden

Publicatiedatum: 03/10/2019

Dit rapport analyseert de vuurwapens die werden gebruikt bij 23 massaschietpartijen (met minstens vier dodelijke slachtoffers) in de publieke ruimte in Europa tussen 2009-2018. In het merendeel van deze massaschietpartijen handelde de dader alleen en had hij geen terroristische motieven. Massaschietpartijen door daders met terroristische motieven komen minder vaak voor, maar eisen wel de meeste dodelijke slachtoffers. Uit het rapport blijkt dat de daders van massaschietpartijen gebruik maakten van een breed gamma aan vuurwapens. Daarnaast blijkt dat terroristen doorgaans andere types vuurwapens gebruiken en deze wapens meestal op een andere manier verwerven dan de daders van niet-terroristische schietpartijen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand