Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Eindgebruik als factor in de vergunningsprocedure voor wapenuitvoer in Vlaanderen

Publicatiedatum: 19/11/2008

In deze achtergrondnota wordt de rol belicht die het eindgebruik van goederen speelt bij de afweging van vergunningsaanvragen voor de uitvoer van militair materieel in Vlaanderen. Het eigenlijke eindgebruik van het geëxporteerde militair materieel is niet altijd op voorhand gekend door de vergunningsverstrekkende overheid. Zeker in Vlaanderen, dat gespecialiseerd is in hoogtechnologische componenten voor grotere wapensystemen, zijn de meeste exportlicenties in eerste instantie bestemd voor de industrie in ‘bevriende’ landen. Na assemblage zullen de producten vaak opnieuw uitgevoerd worden en dan pas hun eindbestemming bereiken. Het is in deze gevallen niet altijd duidelijk of de overheid de vergunningsaanvraag dient te beoordelen aan de hand van het initieel gekende land van bestemming (het land waarnaar de goederen in eerste instantie gezonden worden), het verst gekende land van bestemming, of beide landen?


Locatie: Brussel

Download dit bestand