Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Economische impact van militaire O&O

Publicatiedatum: 03/06/2008

Dit rapport peilt naar de macro-economische impact van militaire O&O, en of die impact positief, negatief dan wel onbestaande is, en dit op basis van een kritisch onderzoek van de beschikbare literatuur. Als uitgangspunt worden in de volgende sectie kort de wereldwijde trends in defensie-uitgaven beschreven, met enkele opmerkelijke verschuivingen sinds het einde van de Koude Oorlog. Daarna worden de eigenheden van militaire O&O en technologie belicht. Ook worden de relatie met het civiele luik van de economie en de wijzigingen die sindsdien zijn opgetreden besproken.


Locatie: Brussel

Download dit bestand