Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens

Publicatiedatum: 04/07/2012

Dit rapport gaat dieper in op de vraag: hoe kan nagegaan worden waar vuurwapens terechtkomen die in Vlaanderen ingevoerd worden? Of, anders geformuleerd, hoe kunnen deze wapens na hun invoer getraceerd worden? Deze vraag valt uiteen in twee deelvragen. Ten eerste stelt zich de vraag hoe ingevoerde vuurwapens geregistreerd worden. Welke registratiesystemen en –instrumenten bestaan er, en welke overheden zijn daarvoor verantwoordelijk? Deze instrumenten moeten het de overheden mogelijk maken om individuele vuurwapens na hun invoer te traceren. Ten tweede kan ook de vraag gesteld worden naar de reële invoer van vuurwapens op geaggregeerd niveau, met andere woorden: welke specifieke types vuurwapens (merk, model, kaliber) worden in Vlaanderen ingevoerd en bij welke groepen eindgebruikers (jagers, sportschieters, verzamelaars, politiediensten,…) komen deze wapens terecht? Lees hier het rapport.


Locatie: Brussel

Download dit bestand