Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De IWT-richtlijn m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit

Publicatiedatum: 27/11/2008

Deze nota biedt een overzicht van de herkomst en het verloop van het debat over overheidssteun aan militaire O&O en over de betreffende IWT-richtlijn in het bijzonder. Het debat stak het voorbije decennium telkens opnieuw de kop op en bleef al die tijd min of meer rond dezelfde thema’s draaien. Deze thema’s worden hier op een rijtje geplaatst en toegelicht, maar bovenal wordt verduidelijkt waar bepaalde thema’s vandaan komen, hoe ze door verschillende partijen anders worden begrepen, en hoe bepaalde invullingen in de loop der jaren verschoven zijn.


Locatie: Brussel

Download dit bestand