Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De daling van de Vlaamse vergunde wapenexport in 2005: kadering en hypothesen

Publicatiedatum: 05/10/2010

Uit de periodieke verslagen van de regering blijkt dat de vergunde Vlaamse wapenexport sinds 1994 een exponentiële toename kende. In 2005 zette deze trend zich echter niet verder, maar deed zich een spectaculaire daling van de Vlaamse wapenexport voor. Op nauwelijks één jaar tijd daalde de waarde van de vergunningen voor Vlaamse wapenexport met maar liefst 67% (een daling van meer dan 300 miljoen euro in absolute termen). Tot op heden blijft het onduidelijk wat de oorzaak was van deze spectaculaire daling. In deze achtergrondnota gaan we op zoek naar de redenen voor deze daling.


Locatie: Brussel

Download dit bestand