Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Belgische wapenexport vijf jaar na de regionalisering: een stand van zaken

Publicatiedatum: 10/12/2008

In de zomer van 2003 besliste de toenmalige Belgische federale regering om de bevoegdheid voor de controle op de buitenlandse handel in militair materieel en goederen voor tweeërlei gebruik grotendeels over te hevelen naar de gewesten. Sindsdien zijn de drie Belgische gewesten bevoegd voor de controle op de buitenlandse wapenhandel op hun grondgebied. Enkel de in- en uitvoer van militair materieel met betrekking tot het Belgisch leger en de politie bleef een federale bevoegdheid. In deze achtergrondnota wordt getracht op basis van officiële cijfers afkomstig uit publieke documenten, de kenmerken van de Belgische vergunde wapenexport sinds de regionalisering van de bevoegdheid in 2003 te schetsen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand