Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Amerikaanse tactische kernwapens in Kleine Brogel in het licht van internationale ontwikkelingen

Publicatiedatum: 22/09/2010

In februari 2010 nam het Vlaams Parlement een resolutie aan betreffende een kernwapenvrije wereld. Daarin wordt de Vlaamse Regering gevraagd om er bij de Federale Regering op aan te dringen om binnen het NAVO-bondgenootschap te pleiten voor de verwijdering van alle kernwapens uit de wereld en dus ook uit Vlaanderen. Deze nota biedt een overzicht van recente ontwikkelingen inzake nucleaire strategie die zich op internationaal niveau hebben voorgedaan.


Locatie: Brussel

Download dit bestand