Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wijziging van Wapenwet: Vlaams Vredesinstituut ziet nog verbeterpunten

13/11/2017

De Kamercommissie Justitie bespreekt binnenkort een wetsontwerp tot herziening van de Wapenwet. Dat verscherpt de regels voor het bezit en aankoop van vuurwapenladers, en organiseert een nieuwe amnestieperiode voor illegaal vuurwapenbezit. Op verzoek van de Kamercommissie Justitie formuleert het Vlaams Vredesinstituut een advies bij dit wetsontwerp. Het Vredesinstituut juicht de aanpassing van de wet toe, maar ziet ook een aantal belangrijke verbeterpunten.

De Wapenwet van 2006 regelt de controle op het privébezit en de handel in vuurwapens in België. Een van de belangrijkste elementen van het ingediende wetsontwerp is de organisatie in 2018 van een nieuwe aangifteperiode voor illegale wapens. Bezitters van die wapens kunnen daarbij een ‘amnestie’ krijgen: de mogelijkheid om, zonder vervolging, hun wapen in te leveren bij de politie, te laten neutraliseren, over te dragen aan een legale wapenbezitter, of er zelf een vergunning voor aan te vragen.

Het Vredesinstituut schaart zich achter dat initiatief. Dat zorgt er immers voor dat ‘zwarte’ wapens naar het witte circuit gebracht kunnen worden, wat meer controle op die wapens mogelijk maakt. Problematisch vindt het Vredesinstituut daarbij wel dat legale vuurwapenbezitters hun eventuele illegale wapens kunnen witwassen door er een vergunning voor aan te vragen: “Met die bepaling beloont de regering personen die jarenlang bewust wapens hebben achtergehouden. Deze mogelijkheid zal geen noemenswaardige veiligheidswinst opleveren.”

Gemiste kansen

Het Vredesinstituut juicht verder ook het einde van de vrije verkoop van vuurwapenladers toe, wat kan bijdragen aan de strijd tegen het terrorisme. Als het wetsontwerp wordt goedgekeurd, kunnen alleen personen met een vergunning voor het bijbehorend vuurwapen nog zulke laders kopen. Het Vredesinstituut adviseert echter om niet ook een vergunningsplicht voor het bezit van die laders in te voeren, aangezien dat weinig toegevoegde waarde biedt. Het is ook geen voorstander van de voorgestelde versoepeling van de regels voor het uitlenen van vuurwapens“Die versoepeling holt de opspoorbaarheid van vuurwapens uit en verhoogt het risico op misbruik.”

Het Vredesinstituut wijst er ten slotte op dat enkele bekende knelpunten niet zijn opgenomen in het wetsontwerp. Het gaat om het strafbaar stellen van pogingen tot inbreuken op de wapenwet, en het verplichte medische attest bij de vijfjaarlijkse controle van wapenvergunningen.

Download hier ons Advies bij wetsontwerp 2709/1 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, nrs. 2709/1.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijke onderzoeksinstelling bij het Vlaams Parlement.

Meer info en contact
Nils Duquet
Onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
Tel. 02 552 45 92 | gsm 0494 21 85 83