Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Waals Gewest belangrijkste EU-leverancier van vuurwapens aan Saoedi-Arabië 

25/11/2019
Vrijdag publiceerde de Europese Unie het jaarlijks verslag met gegevens over wapenexport vanuit de Europese lidstaten voor het jaar 2018. Uit een analyse van dit verslag door het Vlaams Vredesinstituut, een onderzoeksinstelling bij het Vlaams Parlement, blijkt België met een vergunde wapenuitvoer van 1.16 miljard euro in 2018 de achtste plaats te bekleden, na de ‘grote vijf’ (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk), Polen en Oostenrijk. Vuurwapens, munitie en (onderdelen voor) gepantserde voertuigen en vliegtuigen vertegenwoordigen in 2018 het leeuwendeel van de Belgische wapenexport. Het overgrote deel van deze wapenexport vond plaats vanuit het Waals Gewest.

Europese wapenexport naar Saoedi-Arabië neemt af

Sinds 2016 is het aantal uitgereikte vergunningen door Europese lidstaten voor wapenexport naar Saoedi-Arabië stelselmatig afgenomen. In 2018 waren er slechts 5 lidstaten met een substantiële wapenexport naar Saoedi-Arabië: Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en België. De andere lidstaten hebben in 2018 bijna geen uitvoer naar de Saoedi’s toegestaan. Duitsland heeft bovendien naar aanleiding van de zaak-Khashoggi eind 2018 een de facto wapenembargo op Saoedi-Arabië ingesteld. Het aantal Europese landen dat wapenexport naar de Saoedi’s blijft toestaan neemt daarmee nog verder af.

Aantal uitgereikte en geweigerde vergunningen voor wapenexport naar Saoedi-Arabië vanuit de EU, 2010-2018.

Waals Gewest blijft belangrijkste leverancier van vuurwapens aan Saoedi-Arabië

De Belgische export naar Saoedi-Arabië gebeurt uitsluitend vanuit het Waals Gewest en bestond vooral uit vuurwapens. Met een vergunde export van vuurwapens van 196 miljoen euro in 2018 is het Waalse Gewest veruit de belangrijkste EU-leverancier van vuurwapens aan Saoedi-Arabië: 75% van alle vuurwapenuitvoer vanuit de EU naar het Saoedische regime gebeurt vanuit Wallonië. Naast België keurde enkel Bulgarije in 2018 een substantiële uitvoer van vuurwapens naar Saoedi-Arabië goed.
“Er is een groeiende Europese consensus en praktijk om veel kritischer en terughoudender te zijn in het toestaan van wapenexport naar Saoedi-Arabië, maar het Waals Gewest lijkt hier eerder een uitzondering te zijn” stelt onderzoeker Diederik Cops (Vlaams Vredesinstituut). “De Waalse defensie-industrie, en dan met name FN Herstal, is al sinds het einde van de jaren tachtig nauw verbonden met Saoedi-Arabië. Hierdoor is een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan die niet zo eenvoudig te doorbreken is.”

Contact
Voor meer informatie:

Diederik Cops, senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
Tel: +32 2 552 45 94 of  0473/36 31 41
E-mail: diederik.cops@vlaamsparlement.be