Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Voor het Vlaams Vredesinstituut is de Nobelprijs voor Maria Ressa en Dmitry Muratov ook een belangrijk signaal voor de Europese burger.

08/10/2021

Met de Nobelprijs voor de Vrede voor Maria Ressa en Dmitry Muratov geeft het Nobelprijscomité journalisten overal ter wereld, en dus ook bij ons, het signaal dat zij cruciaal zijn voor de bescherming van persvrijheid en vrijheid van mening en informatie en op die manier voor het voortbestaan van elk democratisch bestel.   Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de vrede.  Ook de Europese burger is gebaat bij die boodschap.  

Het Nobelprijs-comité legt in zijn verantwoording een nadrukkelijke link tussen het belang van vrije, onafhankelijke en op feiten gebaseerde journalistiek en bescherming tegen oorlogspropaganda en machtsmisbruik.  Een correct geïnformeerde bevolking is een belangrijke bescherming voor de democratie en voor de vrede.  Met de prijs bekroont het comité nu twee journalisten die in bijzonder moeilijke omstandigheden fundamentele rechten zoals de persvrijheid en de vrije meningsuiting bleven verdedigen.

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut:  “Deze Nobelprijs is niet alleen een bekroning voor twee boegbeelden van de journalistiek maar ook een krachtige veroordeling van het geweld dat deze en andere  journalisten tijdens de uitoefening van hun job moesten en moeten doorstaan.  Onder andere het verhaal van de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in Malta bewijst dat ook Europese journalisten niet immuun zijn voor machtsmisbruik, intimidatie en soms dodelijk geweld. Het is goed dat daar met deze Nobelprijs nog meer aandacht voor ontstaat. ” 

Vlaams Vredesinstituut wil voortaan middelbare scholieren laten nomineren

Maria Ressa en Dmitry Muratov werden gekozen uit 329 genomineerden.  Het reglement van de Nobelprijs voor de Vrede voorziet in dat nominatieproces ook een bijzondere plaats voor de directeurs van wetenschappelijke vredesinstituten.  Zij kregen ook dit jaar– net als bijvoorbeeld voormalige laureaten, parlementsleden of staatshoofden – de kans om een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede in te dienen.  Het Vlaams Vredesinstituut baseerde zich in januari van dit jaar voor zijn nominatie zowel op een interne bevraging als op suggesties van de geïnteresseerde burger.  Dat leverde uiteindelijk een nominatie van de demonstranten in Wit-Rusland op.

De komende maanden en jaren zal het nominatietraject van het Vlaams Vredesinstituut overigens helemaal herdacht worden.

“Wij zijn volop bezig met het uitwerken van een traject om samen met leerlingen uit de middelbare school tot genomineerden te komen.  De curricula van de middelbare scholen worden momenteel volop vernieuwd.  Wij willen vrede en conflict daarin een plaats geven.  Een nominatietraject met inspraak van de Vlaamse scholieren zal dat concreet maken,“ aldus Nils Duquet.